Zomaar mijn dag

Op 28 november 2012 is de stichting Zomaar mijn dag opgericht. De stichting heeft als doel het organiseren van speciale dagen voor mensen die het op enigerlei wijze verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Initiatiefnemer voor de stichting is Nico Krap.

Nico ontving op 5 juli 2012 de Ed Luza prijs. Hij was de derde ontvanger van deze prijs, die wordt toegekend aan een persoon, groep of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor mensen met een beperking. Net zo als Ed Luza dit jaren heeft gedaan.

Nico heeft het helpen van de medemens hoog in zijn vaandel staan, met of zonder beperking: hij staat voor je klaar. Hij draagt mensen met een beperking een extra warm hart toe. Met de mede door hem opgezette Motorvriendenkring Up & Go heeft hij inmiddels zes maal de TriAde Up & Go Run Flevoland georganiseerd.

Om deze activiteiten in groter verband te kunnen organiseren is de stichting Zomaar mijn dag opgericht.